Aanbod

 

Het aanbod binnen In&Aut is gevarieerd en volledig afgestemd op de hulpvraag. Zoals beschreven in het kopje SI is het aanbod voor kinderen gericht op de omgeving. Denk hierbij aan scholen, instellingen en ouders. Voor volwassenen kan het zowel individueel als ook in groepsverband. 

 

Trainingen

 

Basistraining Sensorische Informatieverwerking

Binnen deze basistraining maak je kennis met de wereld van SI! Je leert de achterliggende theorie en deze wordt direct gekoppeld aan de eigen praktijk. Je leert over zintuigen, neurologische drempelwaarden en het kwadrantenschema van Winnie Dun. Er wordt gewerkt met veel voorbeelden en de training is interactief waardoor ieder de informatie naar zijn eigen situatie kan vertalen. Een aantal reacties van deelnemers die de training reeds hebben gevolgd; ik begrijp het kind nu beter, ik had nog twee uur willen luisteren, ik weet nu waar ik behoefte aan heb tijdens een werkdag, ik ga een sta-zit bureau kopen, ik zie hem niet meer als vervelend jongetje maar ik zie waar hij mij nodig heeft, ik kan op een andere manier gaan kijken, ik ben nieuwsgierig en wil nog meer weten, ik ga mijn klas opnieuw inrichten, ik begrijp niet alleen mijn kind maar ook mijzelf beter...

 

Verdiepingstraining

Verdiepingstrainingen zijn altijd op maat, afhankelijk van de vraag. Er wordt gewerkt vanuit de kennis uit de basistraining, hiervoor is het eerst volgen van de basistraining verplicht. Mogelijke onderwerpen voor verdiepingstrainingen zijn:

Verdieping op de theorie; in deze training gaan we een stapje verder in de theorie. We kijken specifieker naar gedrag. Je leer over de link tussen sensorische informatieverwerking en alertheid/focus. We gaan dieper in op de zintuigen en bekijken de prikkelverwerking bij onder andere ADHD en Autisme.

Sensorische materiaal;Er wordt steeds meer sensorisch materiaal gebruikt, zowel op school/instelling als ook thuis. Maar welk materiaal kies je? Wat is je doel? En hoe meet je het effect? Vanuit de theorie kijken we naar verschillend sensorisch materiaal en de mogelijkheden voor inzet van dit materiaal. Weet wat je doet en waarom je het doet, alleen dan kun je het effect in kaart brengen. In deze training maak je zelf kennis met verschillend sensorische materiaal. Wat kun je er mee doen, welk materiaal prikkelt of dempt welk zintuigen en bij welke kinderen en met welk doel kun je dit gebruiken. 

Casuïstiek; Binnen deze verdiepingstraining ga je aan de slag met de geleerde info uit de basistraining en ga je die toepassen op (zelf ingebrachte) casussen. Op die manier leer je de koppeling van theorie naar praktijk en leer je stap voor stap kijken vanuit een sensorische bril. Wat observeer je? Welk gedrag laat het kind zien, wat word je hypothese en plan? 

Ontdek je prikkelverwerking; In deze training gaan we in op je eigen prikkelverwerking. Via ervaringsoefeningen worden verschillende zintuigen geprikkeld. Door jouw eigen reacties en die van de deelnemers goed in kaart te brengen leer je jezelf beter kennen en leer je goed naar de ander kijken vanuit een theoretische achtergrond. Door zelf prikkels te ervaren, de reacties te voelen en zien, ga je nog beter de ander écht zien in zijn behoeften. 

Prikkels op de werkvloer; Sensorische informatieverwerking speelt een enorme invloed op hoe wij ons voelen gedurende een werkdag, welk werk wij kiezen/onze voorkeur heeft en ons gedrag en communicatie. Denk eens aan de collega die altijd zit te wiebelen, die collega die nooit zaken mee krijgt en 'passief/afwezig' is of die collega die altijd commentaar heeft en alles wil regelen/controleren. Dit heeft allemaal een link met sensorische informatieverwerking. Door je eigen SI en die van collega's te kennen kan er begrip ontstaan waardoor de communicatie op de werkvloer zal verbeteren. Aan de hand van theorie worden voorbeelden uitgewerkt en gaan we aan de slag met situaties uit de eigen werkpraktijk.

 

Coaching

 

Naast trainingen zijn er ook mogelijkheden tot coaching. 

School/klas/organisatie gezin; Denk aan leerling besprekingen, observaties in de klas en coaching van leraren. Vanuit de theorie maken we samen de stap naar de klas en bekijken we wat er nodig is. Hier kan gekeken worden naar individuele leerlingen maar ook naar groepsdynamiek, inrichting van het lokaal of inzet van sensorisch materiaal.

Volwassenen Individuele coaching persoonlijke ontwikkeling; Samen bekijken we de hulpvraag en aan de hand van de hulpvraag wordt de coaching ingevuld. Dit kan onder andere door het maken van een SI-profiel of een interventie uit NLP. Vragen kunnen zeer uiteenlopend zijn. Het kan een directe hulpvraag op het gebied van SI zijn, het kan ook een nieuwsgierigheid naar je eigen SI zijn of een verdieping als interesse in persoonlijke ontwikkeling. 

 

 

 

 

Agenda