Welkom bij In&Aut! 

In&Aut is voor: 

Iedereen die geïnteresseerd is in sensorische informatieverwerking, autisme, gedrag en communicatie!

Kinderen die net iets extra nodig hebben om beter en gelukkig tot ontwikkeling te komen.

Ouders die beter willen leren begrijpen wat het kind communiceert met zijn gedrag. 

Volwassenen die inzicht willen krijgen in hun eigen sensorische informatieverwerking om zo zichzelf  en de ander beter te leren kennen en begrijpen.

 

Mijn naam is Rianne Heitzer en ik werk al jaren met veel plezier met kinderen die net iets extra nodig hebben om goed en gelukkig tot ontwikkeling te komen. Ik heb veel ervaring als logopedist, onder andere in het werken rond communicatie. Dankzij verschillende opleidingen heb ik mij gespecialiseerd als SI-therapeut en Master SEN gedragsspecialist. SI staat voor Sensorische Informatiewerking, ook wel prikkelverwerking genoemd. Mijn ervaring deed ik onder meer op in het speciaal onderwijs, waar ik heb mogen werken met kinderen met ernstige gedrags- en psychiatrische problemen. Hier heb ik gezien met hoeveel liefde en gedrevenheid kinderen, leraren en ouders samen elke dag weer met elkaar zoeken naar de beste manier om tot ontwikkeling te komen. 

In de praktijk heb ik ook gezien én ervaren hoe moeilijk dit soms is. We willen allemaal het kind in zijn eigen kracht zetten en op zijn eigen manier laten ontwikkelen. Maar hoe doe je dat in een grote klas waarin elk kind net iets anders nodig heeft? Hoe doe je dit in een gezin met ieder zijn eigen behoeften? Hoe doe je dat wanneer het kind heel stil en teruggetrokken is of juist extreem gedrag laat zien? 

Het in zijn kracht zetten van zowel het kind als de leraar/opvoeder/begeleider is mijn passie en ik ondersteun daar graag bij door mijn kennis te delen en samen op ontdekking te gaan.

 

Naast het werken met kinderen werk ik ook met volwassenen. Iedereen heeft zijn eigen manier van sensorische (zintuiglijke) informatie verwerken. Dit heeft zeer veel invloed op dagelijkse bezigheden, echter zijn we ons hier vaak niet van bewust. Denk hierbij aan het goed kunnen focussen op het werk, het werken in kantoortuinen of op flexplekken en het goed kunnen functioneren in een druk gezin. Allerlei voorbeelden waarbij sensorische informatieverwerking een grote invloed heeft op onze communicatie en gedrag. 

 

Een van de pijlers van In&Aut is SI. SI staat voor Sensorische Informatieverwerking, ook wel prikkelverwerking genoemd. Kennis over sensorische informatieverwerking kan een enorme impact hebben op de dagelijkse gang van zaken in een klas, groep, werk en gezin. Door informatie en kennis over te dragen, kan er op een andere manier gekeken worden naar het gedrag.

Het is belangrijk te leren kijken achter het gedrag en jezelf de vraag te stellen;

wat communiceert het kind met zijn gedrag?  

 

Een van de andere pijlers van In&Aut is autisme. In het Passend onderwijs mogen kinderen dicht bij huis naar school. Maar wat als er weinig kennis is over autisme op die school dicht bij huis? Hoeveel aanpassing vraagt dit van het kind en van de leraar? Door elkaar beter te begrijpen, te weten waar je op kunt letten en wat het kind nodig heeft zal de kans op een positieve schoolervaring vergroten.  Leer meer over autisme, maar leer vooral meer over deze leerlingen in de klas. Elk kind is anders, dus ook elk kind met autisme vraagt zijn eigen aanpassingen.  

 

Tot slot, communicatie staat centraal! Door oprechte interesse in elkaar te tonen, kennis op te doen en te ervaren kunnen we van en met elkaar leren. Dat is dan ook wat ik met In&Aut wil bereiken. Samen leren om jezelf en de ander een stapje verder te helpen! 

 

Waarom In&Aut? 

'In' staat voor Sensorische Informatieverwerking, 'Aut' voor Autisme. Maar In&Aut staat ook voor communicatie, het zenden en ontvangen van een boodschap. Daarnaast wil ik met In&Aut aangeven dat ik zelf als coach in en uit kan stappen. Ondersteunen waar en wanneer dat nodig is, maar ook weer eruit als het niet meer nodig is.

 

Heb je een vraag of wil je graag meer informatie neem dan contact op via het formulier , stuur een mailtje naar info@inenaut.nl  of bel of stuur een berichtje naar 06-51525582.